S U N W O R S H I P

jewelry by slate & stone jewelry    •    photos by rachel heydemann    •    MODELING/HAIR/MAKEUP BY ISABELLA VARGAS


9M9A9804.jpg
9M9A9727.jpg
9M9A0192.jpg
9M9A0313.jpg
9M9A0645.jpg
9M9A0531 (1).jpg
9M9A0594 (1).jpg
9M9A0650.jpg
9M9A0075 (1).jpg
9M9A0115.jpg
9M9A0405.jpg
9M9A0475 (1).jpg
9M9A0537 (1).jpg

for more beautiful photos and inquiries follow @heyrachelb and contact rachel.heydemann@gmail.com